Inschrijven vierjarigen

Inschrijven gaat via onderstaand formulier. U kunt dit mailen naar: cobyps@dendoelhof.nl. Het is voor ons tijdig genoeg wanneer u uw kind inschrijft rond de leeftijd van drie en een half jaar. Zodra u uw kind heeft ingeschreven, hebben wij de gegevens om contact te leggen. 

Voor alle instromers en hun ouders organiseren we dit schooljaar een extra inloopmiddag op woensdag 3 november van 16.00 u. tot 17.30 u. Op deze middag leiden we jullie graag rond door de school en kunnen jullie alvast kennismaken met de leerkrachten uit unit 1-2 en ons onderwijs.
Een tweede inloopmoment vindt plaats op woensdag 23 maart 2022 van 16.00 u. tot 18.30 u.
U kunt zelf kiezen op welk moment u een kijkje komt nemen. U kunt u hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar cobyps@dendoelhof.nl

Het terrein rondom de school is nog niet klaar. Houd er rekening mee dat door werkzaamheden één of meerdere routes naar school (Kurversweg, Aan de Wijer of Kerkstraat) tijdelijk niet toegankelijk zijn.


We zien jullie graag verschijnen, tot dan!

Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind naar school komen. Wanneer u uw kind op een later tijdstip wilt laten instromen, dan kan dat in overleg. Kinderen mogen instromen tot de laatste twee weken voor de zomervakantie. Voorafgaand aan de start op school, mag uw kind een ochtend of een dag komen wennen. Hiervoor ontvangt u ongeveer een maand voor de start van ons een uitnodiging. Rond de eerste schooldag van uw kind vindt er ook met de leerkracht een kennismakingsgesprek plaats. We willen u vragen om ruim voor aanvang van dit gesprek het  'Dit ben ik-formulier' in te vullen.

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Inschrijfformulier downloaden

‘Dit ben ik’ formulier downloaden