Aanmelden kinderen die vier jaar worden

Wanneer uw kind vier jaar is, mag het voor het eerst naar de basisschool. Voorafgaand aan de komst van uw kind vindt er in maart een inschrijfavond plaats.

Dit schooljaar is dat op woensdag 25 maart 2020.

Hiervoor worden alle ouders van toekomstige leerlingen voor het komend schooljaar uitgenodigd. Woont u in Meijel dan krijgt u automatisch deze uitnodiging. Op deze avond wordt o.a. uitleg gegeven over de toekomstige plaatsing en de organisatie van het onderwijs.

Uw kind mag op de eerste dag na zijn/haar verjaardag naar school komen (wanneer u uw kind op een later moment naar school wilt laten komen, dan kan dit in onderling overleg). Voorafgaande aan de plaatsing is er een kennismakingsochtend.

Kinderen die in de laatste 2 maanden (in dit schooljaar vanaf 18 mei 2020) 4 jaar worden, worden NIET meer in de kleutergroepen geplaatst. Deze kinderen starten in het nieuwe schooljaar op de basisschool in groep 1. Met SKM is afgesproken dat de kinderen daar, indien door de ouders gewenst, tot de vakantie in de peutergroep mogen blijven.

U ontvangt ongeveer 4 weken voor de plaatsing van uw kind een uitnodiging om samen met uw kind op school kennis te komen maken met de leerkracht en met de kinderen van de groep. 
Bij de uitnodiging ontvangt u een inschrijfformulier, waarop u voor de school belangrijke gegevens over uw kind, gezin en opvoeders in kunt vullen. Bovendien ontvangt u het entreeformulier “Dit ben ik”.

Als uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, wordt er een overdrachtsformulier ingevuld dat bij de overgang naar de basisschool besproken wordt met de ib'er van de groepen 1-2. Dit overdrachtsformulier krijgen de ouders vooraf ter inzage en ondertekening aangeboden.