Inschrijven vierjarigen

Door aanhoudende Covid-19 maatregelen is het helaas ook dit schooljaar niet zeker of de inschrijfavond voor nieuwe vierjarigen kan doorgaan. Deze avond staat gepland op woensdag 24 maart 2021. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover informeren.

U kunt uw kind wel alvast inschrijven. Dit kan door onderstaand inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar cobyps@dendoelhof.nl. Let op! Dit formulier staat helemaal onderaan de pagina.


Ondanks alle beperkende maatregelen vertrouwen we op een goede start van uw kind op Den Doelhof. En hopelijk kunnen we u binnen afzienbare tijd weer van harte welkom heten op school.Op de eerste dag na de vierde verjaardag mag uw kind naar school komen. Wanneer u uw kind op een later tijdstip wilt laten instromen, dan kan dat in overleg. Kinderen mogen instromen tot de laatste twee weken voor de zomervakantie. Voorafgaand aan de start op school, mag uw kind een ochtend of een dag komen wennen. Hiervoor ontvangt u ongeveer vier weken voor de start van ons een uitnodiging. Rond de eerste schooldag van uw kind vindt er ook met de leerkracht een kennismakingsgesprek plaats. Dit is vooralsnog via videobellen. We willen u vragen om ruim voor aanvang van het kennismakingsgesprek het  'Dit ben ik-formulier' in te vullen.

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Inschrijfformulier downloaden

‘Dit ben ik’ formulier downloaden