Aanmelden kinderen die vier jaar worden

De dag nadat uw kind vier jaar is geworden, mag het voor het eerst naar de basisschool. In tegenstelling tot andere jaren hebben we dit jaar geen inschrijfavond waarop u met uw kind een kijkje kunt nemen, maar een informatieavond voor ouders. Dit is gewijzigd omdat wij volgend schooljaar geen gebruik meer maken van het huidige schoolgebouw en u willen informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting.

Deze informatieavond vindt plaats op dinsdagavond 9 juni op basisschool Den Doelhof.

In verband met COVID-19 kan er maar één ouder per gezin deze avond bijwonen. Wij verdelen alle aanmeldingen over twee groepen, zodat we met niet meer dan 30 personen zullen samenkomen en de RIVM-maatregelen in acht kunnen nemen. U wordt nog geïnformeerd over het tijdstip waarop u wordt verwacht.

Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar: cobyps@dendoelhof.nl

U kunt uw kind aanmelden voor onze school door het aanmeldformulier te downloaden en vóór 25 mei op school in te leveren t.a.v. Coby Peeters (Administratie) of te mailen naar cobyps@dendoelhof.nl.

Aanmeldformulier downloaden

Uw kind mag op de eerste dag na zijn verjaardag naar school komen. Wanneer u uw kind op een later tijdstip wilt laten instromen, dan kan dat in overleg. Ongeveer vier weken voor de eerste schooldag van uw kind ontvangt u van ons een uitnodiging voor de kennismakingsochtend en informeren wij u verder over het invullen van onderstaande formulieren.

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf of de peutergroep binnen het Kindcentrum Meijel heeft bezocht, vindt er voorafgaand aan de plaatsing een warme overdracht plaats tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. U bent als ouder altijd op de hoogte van de informatie die wordt uitgewisseld.

Inschrijfformulier downloaden

‘Dit ben ik’ formulier downloaden

U mag de ingevulde formulieren inleveren op school t.a.v. Coby Peeters of per mail versturen naar cobyps@dendoelhof.nl