Activiteitenplan en vergaderdata

Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021

- 27 augustus 2020
- 3 september 2020
- 8 oktober 2020
- 10 december 2020
- 11 februari 2021
- 18 maart 2021
- 29 april 2021
- 27 mei 2021
- 10 juni 2021
- 8 juli 2021Het activiteitenplan

In het activiteitenplan vindt u de vergaderdata van de MR en staat ook beschreven wat de punten zijn die tijdens de MR vergaderingen aan bod zullen komen. Het activiteitenplan wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld en wordt door de MR gebruikt als leidraad. Sommige onderwerpen komen in meerdere vergaderingen aan bod. Hiervoor is ook een planning per onderwerp beschikbaar. Wilt u deze graag inzien, raadpleeg dan een van de leden van de MR. Het kan zijn dat er wijzigingen aangebracht worden door het schooljaar heen. Voor de actuele gespreksonderwerpen van de eerstvolgende vergadering kunt u de agenda bekijken.

Activiteitenplan MR 2020-2021 kunt u via de link lezen.

Voor het activiteitenplan van voorgaande schooljaren kunt u een lid van de MR raadplegen.

Het communicatieplan

In het communicatieplan is terug te vinden welke uitgangspunten de MR m.b.t. de communicatie met haar achterban hanteert en hoe dit georganiseerd wordt.

Communicatieplan van de MR