Den Doelhof is de enige basisschool in Meijel. Binnen het Kindcentrum Meijel werkt de school intensief samen met de Stichting Kinderopvang Meijel.

Behalve dat de naam “Doelhof” een relatie heeft met de plaats waar het gebouw staat, geeft het eerste deel van de naam (doel) iets aan wat je wilt bereiken. Binnen ons onderwijs leren de leerkrachten de kinderen steeds de juiste doelen te stellen en begeleiden en stimuleren ze de kinderen in dat proces.