Kindcentrum Meijel

Onder regie van de gemeente Meijel heeft het huisvestingsbeleid in 1998 geleid tot herbestemming van het toenmalige Mavo-gebouw in een multifunctionele accommodatie, waarin naast de basisschool ook plaats gereserveerd was voor kinderopvang en peuterspeelzaal. 
Daarmee was de fysieke realisatie van de “brede school Meijel” een feit.

Intussen raakten ook andere instellingen/stichtingen, die zich met opvoeding of zorg van kinderen in de leeftijd van 0 –14 jaar bezig hielden, geïnteresseerd voor een partnerschap binnen de brede school Meijel. Dit leidde tot een verdere uitbreiding met buitenschoolse opvang, Groene Kruis, GGD en een verloskundigenpraktijk. In mei 2003 werd de brede school Meijel officieel en feestelijk in gebruik genomen.

Eind 2008 / begin 2009 werd de toenmalige peuterspeelzaal geharmoniseerd met de kinderopvang. Hierdoor werden alle kinderen van 0 t/m 4 jaar in een organisatie binnen de brede school opgevangen.

Bij de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 werd de naam Brede School Meijel gewijzigd in Kindcentrum Meijel.

Participanten:
Basisschool Den Doelhof
Stichting Kinderopvang Meijel
Jeugdgezondheidszorg / GGD Limburg-Noord / Groene kruis

Informatie
Als u meer informatie over het Kindcentrum Meijel wilt hebben of er een bezoek wilt brengen, kunt u contact opnemen met de coördinator.

Gegevens coördinator Kindcentrum Meijel: 
Paul Engels
e: info@dendoelhof.nl
tel. 077-4669210