Mededelingen

De belangrijkste punten uit de afgelopen MR-vergaderingen vindt u hieronder. 

De belangrijkste punten uit het overleg van 27 april 2020 zijn:
- Hoe verloopt het huidige thuisonderwijs;
- Hoe wordt het onderwijs vanaf 11 mei 2020 vormgegeven.


De belangrijkste punten uit het overleg van 21 april 2020 zijn:
- Hoe wordt het thuisonderwijs vormgegeven;
- PMR heeft instemming verleend met het Bestuursformatieplan van 2020-2021.

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 februari 2020 zijn:
- Voortgang nieuwbouw gemonitord inclusief tijdelijke huisvesting;
- MR heeft ingestemd met het vakantierooster 2020-2021;
- Er is een start gemaakt met de nieuwe missie en visie.

De belangrijkste punten uit het overleg van 12 december 2019 zijn:
- Notulen van 10 oktober 2019 worden verstuurd en op de website geplaatst; 
- MR adviseert positief betreft de begroting 2020;
- Nieuwbouw: alles verloopt volgens planning. 

De belangrijkste punten uit het overleg van 5 september 2019 zijn:
- De data van de MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn vastgesteld en zijn te vinden op de website onder het kopje Activiteitenplan.
- MR verleent instemming met het schoolplan.
- MR verleent instemming met het jaarverslag. Het jaarverslag is te lezen onder het kopje Jaarverslag MR.


De belangrijkste punten uit het overleg van 12 juni 2019 zijn:

 • De nieuwe MR is geïnstalleerd.

De belangrijkste punten uit het overleg van 16 mei 2019 zijn:

 • De MR heeft instemming verleend op het Bestuursformatieplan.
 • De verkiezingsuitslag wordt 17 mei 2019 naar ouders en het team gecommuniceerd. 

De belangrijkste punten uit het overleg van 28 maart 2019 zijn:

 • De MR heeft positief geadviseerd m.b.t. de meerjarenpersoneelsbegroting; 
 • Het tijdspad van de MR-verkiezingen is goedgekeurd;
 • De MR-vergadering van 13 juni is verplaatst naar 12 juni.

De belangrijkste punten uit het overleg van 21 februari 2019 zijn:

 • De MR heeft ingestemd met het beleid betreffende de AVG (per 1-1-2019);
 • De MR heeft het vakantierooster voor 2019-2020 is goedgekeurd.


De belangrijkste punten uit het overleg van 13 december 2018 zijn:

 •  Er is een positief advies over de begroting 2019 uitgebracht.

De belangrijkste punten uit het overleg van 11 oktober 2018 zijn:

 • Het activiteitenplan is vastgesteld;
 • Statuten en reglementen zijn vastgesteld.

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 september 2018 zijn: 

 • Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd;
 • De schooldoelen van 2018-2019 zijn besproken.