Mededelingen

De agenda van de eerstvolgende vergadering:

agenda donderdag 21 februari 2019De belangrijkste punten uit de afgelopen MR-vergaderingen vindt u hieronder. 


  • De MR heeft ingestemd met het beleid betreffende de AVG (per 1-1-2019)

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 december 2018 zijn:

  • Er is een positief advies over de begroting 2019 uitgebracht.

De belangrijkste punten uit het overleg van 11 oktober 2018 zijn:

  • Het activiteitenplan is vastgesteld.
  • Statuten en reglementen zijn vastgesteld.

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 september 2018 zijn: 

  • Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd.
  • De schooldoelen van 2018-2019 zijn besproken.