Mededelingen

Tijdens de vergadering van 12 juni 2019 hebben Monique v/d Sanden en Goretti Mommers afscheid genomen van de MR. 
De nieuwe MR-geleding bestaat de komende drie jaren uit drie ouders en drie leerkrachten. Namens de ouders hebben Janne Simmer, Angelique van Bree en Brianne Jegerings zitting genomen in de MR. De leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR zijn Bram van Dommelen, Gonnie Verlijsdonk en Bianca Korsten.


De belangrijkste punten uit de afgelopen MR-vergaderingen vindt u hieronder. 


De belangrijkste punten uit het overleg van 12 juni 2019 zijn:

 • De nieuwe MR is geïnstalleerd.

De belangrijkste punten uit het overleg van 16 mei 2019 zijn:

 • De MR heeft instemming verleend op het Bestuursformatieplan.
 • De verkiezingsuitslag wordt 17 mei 2019 naar ouders en het team gecommuniceerd. 

De belangrijkste punten uit het overleg van 28 maart 2019 zijn:

 • De MR heeft positief geadviseerd m.b.t. de meerjarenpersoneelsbegroting; 
 • Het tijdspad van de MR-verkiezingen is goedgekeurd;
 • De MR-vergadering van 13 juni is verplaatst naar 12 juni.

De belangrijkste punten uit het overleg van 21 februari 2019 zijn:

 • De MR heeft ingestemd met het beleid betreffende de AVG (per 1-1-2019);
 • De MR heeft het vakantierooster voor 2019-2020 is goedgekeurd.


De belangrijkste punten uit het overleg van 13 december 2018 zijn:

 •  Er is een positief advies over de begroting 2019 uitgebracht.

De belangrijkste punten uit het overleg van 11 oktober 2018 zijn:

 • Het activiteitenplan is vastgesteld;
 • Statuten en reglementen zijn vastgesteld.

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 september 2018 zijn: 

 • Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd;
 • De schooldoelen van 2018-2019 zijn besproken.