Mededelingen

De MR heeft het afgelopen schooljaar haar missie en visie herzien en herschreven. De missie en visie van de MR kunt u lezen door te klikken op deze link.

Per 1 augustus 2020 hebben we Laure Berben bereid gevonden om zitting te nemen in de oudergeleding van de MR voor de periode van twee jaar. Zij heeft zich inmiddels via de Doelpuntjes aan alle ouders voorgesteld.
De belangrijkste punten van de vergadering van 8 oktober 2020 zijn:

- Laure Berben is geïnstalleerd als nieuw lid van de MR.
- De missie en visie van de MR wordt gepubliceerd op de website.
- Het jaarverslag van de MR wordt gepubliceerd op de website.
- De PMR heeft ingestemd met het vervangingsbeleid 2020-2021. 

De belangrijkste punten van de vergadering van 27 augustus 2020 zijn:
- MR heeft ervaringen gedeeld over de start van het schooljaar in de tijdelijke huisvesting;
- MR heeft nadere informatie gekregen over de rol van de Onderwijs Stuurgroep en het plan m.b.t. de kennismakingsgesprekken en andere (kind-)oudergesprekken voor schooljaar 2020-2021.