Mededelingen

U kunt zich vanaf nu kandidaat stellen als u interesse heeft om lid te worden van de MR.

Hierover leest u meer in deze brief, die ook via Social Schools is verstuurd.

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 april 2019.
De belangrijkste punten uit de afgelopen MR-vergaderingen vindt u hieronder. 


De belangrijkste punten uit het overleg van 28 maart 2019 zijn:

  • De MR heeft positief geadviseerd m.b.t. de meerjarenpersoneelsbegroting; 
  • Het tijdspad van de MR-verkiezingen is goedgekeurd;
  • De MR-vergadering van 13 juni is verplaatst naar 12 juni.

De belangrijkste punten uit het overleg van 21 februari 2019 zijn:

  • De MR heeft ingestemd met het beleid betreffende de AVG (per 1-1-2019);
  • De MR heeft het vakantierooster voor 2019-2020 is goedgekeurd.


De belangrijkste punten uit het overleg van 13 december 2018 zijn:

  •  Er is een positief advies over de begroting 2019 uitgebracht.

De belangrijkste punten uit het overleg van 11 oktober 2018 zijn:

  • Het activiteitenplan is vastgesteld;
  • Statuten en reglementen zijn vastgesteld.

De belangrijkste punten uit het overleg van 13 september 2018 zijn: 

  • Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd;
  • De schooldoelen van 2018-2019 zijn besproken.