De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten.
De MR praat, denkt en beslist mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. 

Even voorstellen

Hallo, ik ben Angelique van Bree. Sinds mijn dochter naar de basisschool gaat, ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de school en haar beleid/visie. Dit in combinatie met mijn achtergrond vanuit mijn werk als casemanager/hulpverlener in de psychiatrie en mijn persoonlijke affiniteit met (kwetsbare) kinderen, wekte mijn interesse om in de MR plaats te nemen. Hiervoor wil ik mij dan ook met passie inzetten.

Laure Berben

Mijn naam is Janne Simmer. Zelf ben ik ook werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds 2008 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Tevens vertegenwoordig ik BS Den Doelhof in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg. Als lid van de MR kan ik meedenken en meepraten over beleid en andere zaken die van belang zijn voor de school. 'Een school als veilige omgeving waar alle betrokkenen zich gezien en gewaardeerd voelen, waardoor iedereen zich op een plezierige en passende manier kan ontwikkelen'. Hier hoop ik een steentje aan bij te kunnen dragen!

Ik ben Bram van Dommelen. Ik zit sinds april 2010 in de MR en ben vanaf september 2014 voorzitter. Ik zie de MR als kritische vriend van het schoolbestuur. Samen bouwen we aan zo goed mogelijk onderwijs hier in Meijel. Dat doen we in de MR door mee te denken wanneer het kan en kritisch te zijn als het moet. Ik zit als leerkracht in de MR, maar als voorzitter vind ik het belangrijk om nieuw beleid vanuit alle oogpunten te bekijken. Dan blijft Den Doelhof een school waar iedereen zich thuis mag voelen. 

Mijn naam is Bianca Korsten en ik ben werkzaam op Den Doelhof als groepsleerkracht. Sinds 2015 ben ik lid van de MR. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik betrokken ben bij alles wat er zich afspeelt binnen een schoolorganisatie naast mijn taken als leerkracht. In de MR probeer ik de belangen van het personeel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wanneer het personeel betrokken is, zorgt dat voor meer draagvlak bij de besluitvorming. Hier maak ik me sterk voor.

Gonnie Verlijsdonk.