Notulen MR vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 9 oktober 2020 zijn:
- Laure Berben is geïnstalleerd als nieuw lid van de MR.
- De missie en visie van de MR wordt gepubliceerd op de website.
- Het jaarverslag van de MR wordt gepubliceerd op de website.
- De PMR heeft ingestemd met het vervangingsbeleid 2020-2021.

Notulen schooljaar 2020-2021 


Notulen van vergaderingen uit voorgaande schooljaren kunt u opvragen bij een van de leden van de MR.