Notulen MR-vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR-vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR-bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 16 december 2021 zijn:
- De MR van de Heihorst en Den Doelhof gaan zaken zoals planning en GMR afstemmen voor een prettige samenwerking.
- De MR van de Heihorst en Den Doelhof adviseren positief betreft de benoeming van Paul als directeur-bestuurder bij de Heihorst.
- De MR adviseert positief op de begroting van Den Doelhof 2022.Notulen schooljaar 2021-2022

Notulen van vergaderingen uit voorgaande schooljaren kunt u opvragen bij een van de leden van de MR.