Notulen MR vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 18 juni 2020 zijn:
- MR heeft de missie en visie van de MR vastgesteld;
- MR heeft de voortgang van de verkiezingen besproken.

Notulen schooljaar 2019-2020