Notulen MR vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 11 februari 2021 zijn:
- Het thuisonderwijs is geëvalueerd.

Notulen schooljaar 2020-2021 

Notulen van vergaderingen uit voorgaande schooljaren kunt u opvragen bij een van de leden van de MR.