Notulen MR vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR bijeenkomst besproken punten.

Notulen schooljaar 2018-2019