Notulen MR vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR-vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR-bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 8 juli 2021 zijn:
- De notulen van 10-06-2021 zijn goedgekeurd. 

Notulen schooljaar 2020-2021