Notulen MR-vergaderingen

De notulen worden pas op de website geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd in de MR-vergadering. Onder het kopje mededelingen kunt u een korte samenvatting vinden van de in de laatste MR-bijeenkomst besproken punten.

De belangrijkste punten van de vergadering van 16 september 2021 zijn:
- De notulen van 8 juli 2021 zijn goedgekeurd en worden bepubliceerd. 
- Het MR-jaarverslag 2020-2021 is goedgekeurd.
- De veranderonderwerpen van schooljaar 2021-2022 zijn besproken.


Notulen schooljaar 2021-2022

Notulen van vergaderingen uit voorgaande schooljaren kunt u opvragen bij een van de leden van de MR.