Waar wij voor staan


Den Doelhof wil voor alle kinderen uit Meijel (en omgeving) vernieuwend en inspirerend onderwijs bieden om een goede basis te leggen voor hun toekomst.

Visie:

Alle medewerkers werken vanuit onderstaande, gezamenlijke ontwikkelde visie. In ons handelen nemen we de volgende kernwaarden telkens als uitgangspunt:

 • Een team dat verantwoordelijkheid neemt voor het welbevinden en de betrokkenheid van álle leerlingen en van elkaar
 • Een samenleving waar eenieder ruimte krijgt waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid kan dragen
 • Een plek waar kinderen terecht kunnen voor goed, procesgericht onderwijs dat past
 • Een leeromgeving die bijdraagt aan onderwijs dat inspirerend en uitdagend is
 • Een sfeer van verbondenheid met de omgeving en iedereen die thuishoort in die omgeving

  Een verdere beschrijving van deze kernwaarden en wat ze nu betekenen voor de visie en het handelen op onze school leest u terug in de schoolgids.

Samengevat:

Den Doelhof is een school ….

 • waar kinderen lekker in hun vel zitten
 • waar leren inspirerend en uitdagend is
 • waar iedereen zijn kwaliteiten/talenten mag laten zien
 • waar kinderen bewust zijn van hun leerproces en hun ontwikkeling
 • waar we ons verbonden voelen met elkaar
 • waar kinderen recht hebben op eigen risico
 • waar de leeromgeving de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert
 • waar kinderen leren verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen gedrag en leerresultaten
 • waar we in alle openheid communiceren met ouders als gelijkwaardige gesprekspartner