Wat is de ouderraad

De OR heeft als doel de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en personeel te bevorderen. Met zaken die betrekking hebben op het onderwijs of maatschappelijke thema’s zoals “veiligheid”, maar ook op het gebied van “thema-activiteiten” zoals de viering van Kerstmis, Sinterklaas en Carnaval.


Lidmaatschap van de OR 
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Samenstelling OR
Bestuur: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, lid.
leden: minimaal 5 en maximaal 13 personen, die bij voorkeur elk een jaargroep vertegenwoordigen.

Vergaderingen
De OR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Een keer per jaar vindt de jaarvergadering plaats.

Werkgroepen
Leden van de OR nemen zitting in de diverse werkgroepen die binnen onze school actief zijn en die zich bezighouden met het organiseren (samen met de leerkrachten) van vieringen zoals Kerstmis, Pasen, Carnaval, sportdag, etc.

Overige activiteiten
OR-leden mogen uiteraard, graag zelfs, ook deelnemen aan andere werkgroepen of samenkomsten die bedoeld zijn om een goed schoolklimaat voor onze kinderen te bevorderen, bv. de werkgroep Veiligheid (samen met gemeente, politie, school en verkeersouder), bijwonen van MR-vergaderingen, etc.